تیشرت سلام بر حسین

تیشرت های مذهبی

تیشرت سلام بر حسین

دانلود سرود زيباي بازگشايي مدارس با عنوان مدرسه ها وا شده

دانلود سرود زيباي بازگشايي مدارس با عنوان مدرسه ها وا شده 

دانلود سرود مدرسه و جشن شکوفه ها

مدرسه ها وا شده، همهمه برپا شده   با حضور بچه ها مدرسه زیبا شده

چه شادی و چه شوری، چه جشنی و سروری    چه ماه قرص مهری، چه پرتوی چه نوری

مدرسه ها وا شده، همهمه برپا شده    با حضور بچه ها مدرسه زیبا شده

کتاب و کیف و دفتر، دست دختر و پسر    همه سوی مدرسه، هم قدم و همسفر

مدرسه سنگر ماست، تفنگ ما قلمهاست    با جهل می ستیزیم، اسلام یاور ماست

مدرسه ها وا شده، همهمه برپا شده   با حضور بچه ها مدرسه زیبا شده

 دانلود سرود مدرسه و جشن شکوفه ها

 


نظر بگذارید